Specialistvårdförsäkring

Att ha en egen försäkring som ger ett extra skydd vid sjukdom är något som fler och fler människor valt att skaffa sig. En sjukvårdsförsäkring ger extra trygghet och en snabbare väg in till kvalificerad vård.

I dagens samhälle upplever många att kötiden för specialistsjukvård blir allt längre. Det finns även stora regionala skillnader i Sverige som påverkar hur länge en patient får vänta på rätt behandling. I vissa fall kan man exempelvis få vänta i upp till ett år på tid för vissa typer av operationer.

Förutom att det kan vara påfrestande att få vänta så länge på hjälp, kan det även påverka ens ekonomi på ett negativt sätt, framför allt om man är egen företagare eller som ensamstående. Med en specialistsvårdsförsäkring kan man snabbt få hjälp med att bedöma sin situation, snabbt få en diagnos och därefter få förtur till adekvat behandling.

En vårdförsäkring av detta slag passar de allra flesta, då den kan komma till användning redan vid mindre problem i vardagen. De flesta sjukvårdsförsäkringar erbjuder exempelvis en egen sjukvårdsrådgivning, dit man som kund kan ringa och få tala med utbildad sjukvårdspersonal. Fördelen med detta är att man oftast får svar betydligt snabbare än hos den allmänna sjukvårdsrådgivningen. Redan där sparar man alltså in tid i och med att en eventuell vårdinsats inleds snabbare.

Förebyggande vård

Många vårdförsäkringar har även valt att bredda sitt utbud och inkluderar numera även förebyggande åtgärder kopplade till så väl mental som fysisk hälsa. Exempelvis kan man få hjälp i form av samtalsstöd med olika slags rådgivare och coacher inom psykologi (psykologer och terapeuter) och juridik. Även hälsosamtal eller olika slags webbprogram är inslag som blir allt vanligare.

De tjänster som nämnts ovan är alltså främst för att ge mervärde till försäkringen. Främsta syftet med att ha en sjukvårdsförsäkring är alltså att få tillgång till privat sjukvård med förtur. Detta kan exempelvis röra sig om en första bedömning vid ett traditionellt läkarbesök. Om det sedan visar sig att man som patient har behov av ytterligare undersökningar eller sedermera behandling så omfattas även detta av försäkringen. I bland kan det räcka med att patienten behandlas via den offentliga sjukvården. I dessa fall brukar försäkringen täcka de avgifter som debiteras av de olika regionerna.

Stora kostnader vid sjukvård utomlands

I bland krävs det större specialistvårdinsatser via en privat vårdgivare, som exempelvis operationer. I dessa fall täcker försäkringen de kostnader som kan tänkas uppstå i samband med detta, till exempel kostnad för resa och logi om patienten behandlas på en annan ort. Vissa försäkringar täcker även vård utomlands, där kostnaderna lätt kan bli mycket höga.

Efter ett större ingrepp eller en arbetsskada uppstår ofta behov av rehabilitering och detta omfattas i regel också av en vårdförsäkring. Ibland kan det även uppstå behov av hjälpmedel. Hjälpmedel är något som ofta bekostas av regionerna, men enbart i grundutförande. Behöver man ett mer individanpassat hjälpmedel eller en utrustning som är bättre än ett basutförande får man i regel bekosta dessa själv, något som kan bli relativt dyrt. I dessa fall kan det därför vara bra att ha en försäkring som täcker upp för sådana kostnader.

I mer komplicerade fall kan man i bland känna behov av att konsultera ytterligare läkare för en så kallad second opinion och även detta är något som omfattas av de flesta försäkringar.

Bli först med att kommentera

Kommentera

Din e-post adress kommer inte att publiceras offentligt.


*