Sjuvårdsförsäkring

Antalet människor som skaffat sig en sjukförsäkring har ökat med åren, och nästan 700 000 hade någon slags sjukförsäkring i Sverige 2019. Det är de försäkringar som arbetsgivarna betalar som ökar mest, medan olika gruppförsäkringar och personliga försäkringar är ganska oföränderliga.

Sjukvårdsförsäkring betald av arbetsgivare

Den här sortens vårdförsäkirng gäller oftast alla som är anställda på en och samma arbetsplats. Det finns även möjlighet att köpa en enskild sjukvårdsförsäkring eller om du hellre vill ha en gruppförsäkring. Det har också blivit mer vanligt att fackföreningar erbjuder sina medlemmar försäkringar.

Så fungerar en sjukvårdsförsäkring

Den så kallade offentliga vården i Sverige utförs i regional regi, där du vårdas på universitetssjukhus, länssjukhus och regionsjukhus. Om du inte behöver sjukhusvård ska du vända dig till din Vårdcentral (VC). Den skatt som betalas till regionerna, finansierar den vård du får, och det kostar cirka 300 miljarder varje år.

Den vård som ligger inom sjukvårdsförsäkringen är inte finansierad av skattemedel. Den betalas uteslutande med de premier som betalas av försäkringstagarna. Premierna som fås in betalar den vård du får av privata vårdgivare, till de administrativa kostnader som uppkommer och till den vårdplanering som behövs. Eftersom alla insatser inom en sjukvårdsförsäkring går igenom en medicinsk bedömning på samma sätt som inom den offentliga vården, erbjuds endast vård om det fastslås behövas.

Hur fungerar det?

Om du råkar ut för en skada eller sjukdom som ingår i din vårdförsäkirng ska du direkt kontakta ditt försäkringsbolag och berätta vad som hänt, hur det hände och när. Du får troligtvis besvara en hel del frågor, kanske du tycker det är jobbiga frågor men det är oerhört viktig att sjuksköterskan på försäkringsbolaget får klart för sig vad du råkat ut för och när. Det är först och främst viktigt för att du ska få rätt vård och ersättning. Om dina symtom anses så allvarliga att du behöver vård, brukar sjuksköterskan kunna boka in en tid direkt för bästa behandling.

Viken vård ingår i en sjukvårdsförsäkring?

De allra vanligaste behandlingarna brukar vara inom ortopedi. Du kanske har fått problem med ryggen för att du har ett stillasittande arbete och behöver träffa en naprapat, kiropraktor eller en fysioterapeut. Ibland kan även en operation vara nödvändig. Andra behandlingar som är vanligt förekommande är hudproblem, gynekologiska problem, ögonproblem eller problem med öra/näsa/hals.

Vilken vård ingår inte?

Behöver du akut sjukvård eller intensivvård ingår det inte i sjukvårdsförsäkringen. Inte heller om det gäller palliativ vård, den vård som ges vid livets slutskede. Försäkringen täcker inte för utredningar och behandlingar av sjukdomar som innefattas av smittskyddslagen. Kosmetiska behandlingar gäller inte om du har brytningsfel och behöver operera ögonen. Om du däremot har haft till exempel bröstcancer och behöver en bröstrekonstruktion eller om du fått ett ärr i ansiktet som är skämmande ingår det i försäkringen.

Snabbare vård

Om du har en försäkring genom ett försäkringsbolag som har avtal med privata vårdgivare, gäller de avtal som regionerna och dessa vårdgivare gjort upp. Väntetiden är maximalt sju arbetsdagar för ett besök hos en specialist. Om du behöver en operation är väntetiden maximalt 14–21 arbetsdagar. Det är med andra ord kortare väntetid än vad den offentliga vården erbjuder. Där är vårdgarantin upp till 90 dagar, men ändå får många patienter vänta betydligt längre.

Hur du köper en sjukvårdsförsäkring

Vill du köpa en försäkring som privatperson kontaktar du ditt fackförbund eller ditt försäkringsbolag. Både fackförbund och försäkringsbolag har personal som är utbildade och kunniga om vad deras försäkring innehåller, vilken ersättning du får vid till exempel ett benbrott med mera. De flesta arbetsgivare erbjuder sina anställda en försäkring och premien betalas även av arbetsgivaren, och summan varierar på hur många anställda de har och vilken ålder de är i när försäkringen köps.

Varför köpa en försäkring

Vill du känna trygghet om du skulle råka ut för en skada eller sjukdom ska du skaffa en sjukvårdsförsäkring. Då vet du att du får vård fort och även en mindre ersättning från första dagen du ligger på sjukhus. Det är inte alltid du har pengar undanstoppade om du plötsligt ligger där på golvet med ett brutet ben. En arbetsgivare köper oftast en sjukvårdsförsäkring för att garantera att deras anställda tryggt och säker kan få hjälp fort om olyckan är framme eller om en plötslig sjukdom uppkommer.

De flesta arbetsgivarna erbjuder i dag även företagshälsovård till sina anställda. Arbetsgivare kan även köpa en vårdförsäkring för sin egen trygghet. De vill inte behöva oroa sig att deras verksamhet ska gå omkull ifall någon medarbetare råkar utför en olycka eller plötsligt blir sjuk. Många mindre företag är helt beroende av den personal de har, där vissa kanske till och med har blivit utbildade på plats, och det därför är svårt att hitta en likvärdig ersättare. Det kan då bli så illa att verksamheten tvingas stänga ner under en längre tid och det är inte ekonomiskt möjligt.

Får vem som helst teckna en sjukvårdsförsäkring?

Om du är arbetsgivare och vill teckna en vårdförsäkring till en anställd, vill du givetvis vara säker på att den anställda är fullt arbetsduglig. Om det gäller en gruppförsäkring kan ibland en hälsokontroll vara nödvändig, medan vid en individuell försäkring ska alltid en hälsokontroll göras. Det behöver dock inte var en läkarundersökning, oftast behövs bara ett hälsointyg fyllas i. Om någon har ett symtom som han/hon går på behandling för täcker inte försäkringen för sjukdomen/skadan. Först när personen varit symtomfri under ett till två år och inte behöver behandling längre gäller försäkringen helt och hållet, och det även om personen får tillbaka sin sjukdom eller skada längre fram i tiden. Även åldern har betydelse om en försäkring ska få tecknas eller inte, det skiljer sig visserligen mellan de olika försäkringsbolagen. Några har en gräns på 64 medan andra har en gräns upp till cirka 70 år. Om du tagit en försäkring vid tidigare år gäller den ofta livet ut, men vissa försäkringsbolag vill ha en självrisk på nästan 2 000 kronor varje månad. Det är därför bra om du kontaktar ditt försäkringbolag när du kommit upp i 60-årsåldern för att veta vilka regler de har.